Odjel za rusistiku

Redove predavanja za dvopredmetni diplomski studij sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti (prevoditeljski smjer) u akademskoj godini 2023./2024. možete preuzeti ovdje.

Redove predavanja za dvopredmetni diplomski studij sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti (prevoditeljski smjer) u akademskoj godini 2022./2023. možete preuzeti ovdje.

Redove predavanja za dvopredmetni diplomski studij sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti (prevoditeljski smjer) u akademskoj godini 2021./2022. možete preuzeti ovdje.

Redove predavanja za dvopredmetni diplomski studij sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti (prevoditeljski smjer) u akademskoj godini 2020./2021. možete preuzeti ovdje.

Redove predavanja za dvopredmetni diplomski studij sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti (prevoditeljski smjer) u akademskoj godini 2019./2020. možete preuzeti ovdje.

Redove predavanja za dvopredmetni diplomski studij sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti (prevoditeljski smjer) u akademskoj godini 2018./2019. možete preuzeti ovdje.

Popis izbornih predmeta koji se nude studentima drugih diplomskih sveučilišnih studija i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u ljetnom semestru u akademskoj godini 2018./2019. možete preuzeti ovdje, a popis izbornih predmeta za zimski semestar ovdje.

Redove predavanja za dvopredmetni diplomski studij sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti (prevoditeljski smjer) u akademskoj godini 2017./2018. možete preuzeti ovdje.

Izvedbeni planovi kolegija

Češki jezik u turizmu 1

Češki jezik u turizmu 2

Češki jezik u turizmu 3

Češki jezik u turizmu 4

Češki jezik za slaviste 1

Češki jezik za slaviste 2

Daniil Harms i Oberiuti

Dystopia and Language

Filmska radionica u nastavi ruskoga jezika

Govorna praksa ruskoga jezika

Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah

Jezične vježbe 7

Jezične vježbe 8

Jezik medija i neologija ruskoga jezika

Konverzacijski seminar 1

Konverzacijski seminar 2

Kriminalistički žanr u ruskoj književnosti

Praktična gramatika

Prevođenje ruske književnosti na hrvatski jezik

Prevođenje stručnoga teksta

Prevođenje umjetničkoga teksta 

Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igry

Starija ruska književnost

Stilistika suvremenoga ruskog jezika

Suvremena ruska književnost

Teorija i praksa medija

Teorija prevođenja

Uvod u rusku teoriju prevođenja