Odjel za rusistiku
Redove predavanja dvopredmetnog prijediplomskog sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti u akademskoj godini 2023./2024. možete preuzeti ovdje.
Izvedbeni plan dvopredmetnog prijediplomskog sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti u akademskoj godini 2024./2025. možete preuzeti ovdje

 

Izvedbeni planovi kolegija

Akademsko pismo

Češki jezik u turizmu 1

Češki jezik u turizmu 2

Češki jezik u turizmu 3

Češki jezik u turizmu 4

Češki jezik za slaviste 1

Češki jezik za slaviste 2

Čitanje odabranih književnih tekstova

Dezintegracija realizma

Dystopia and Language

Elementarna gramatika 1

Elementarna gramatika 2

Filmska radionica u nastavi ruskoga jezika

Folklor ruskoga naroda

Frazeologija ruskoga jezika

Hrvatski jezik za rusiste 1

Hrvatski jezik za rusiste 2

Jezične vježbe 1

Jezične vježbe 2

Jezične vježbe 3

Jezične vježbe 4

Jezične vježbe 5

Jezične vježbe 6

Književne teorije

Kultura i civilizacija Rusije

Kultura i civilizacija Rusije (za nerusiste)

Leksikologija ruskoga jezika

Medijska pismenost

Morfologija 1

Morfologija 2

Osnove fonetike i fonologije ruskoga jezika 

Poslovni ruski jezik

Povijest Rusije 1

Povijest Rusije 2

Rani i razvijeni realizam

Ruska književnost 1. pol. 20. stoljeća

Ruska poezija u nastavi ruskoga jezika

Ruski romantizam

Ruski u učionici 1

Ruski u učionici 2

Sintaksa jednostavne rečenice

Sintaksa složene rečenice

Staroslavenski za rusiste

Teorija i praksa medija

Uvod u lingvistiku

Uvod u studij ruske književnosti

Visoki realizam