Odjel za rusistiku

Događanja na Odjelu za rusistiku

 

„Sveobuhvatni diktat“ („Тотальный диктант“) – „TruD“, listopad 2020.

VIII. Međunarodna olimpijada ruskoga jezika, književnosti i kulture, 2019.

Peterburški međunarodni ekonomski forum '19

Ruski dani 2019., 27. - 31. 5. 2019.

Tjedan slavenske pismenosti, 20. - 24. 5. 2019.

„Sveobuhvatni diktat“ („Тотальный диктант“) – „TruD“, travanj 2019.

Stara Nova godina, 13. 1. 2019.

Metodički seminar za rusiste, 25. - 26. 10. 2018.

Put svile, 7. 9. - 9. 9. 2018.

Međukulturna komunikacija - strategije i taktike međunarodnog humanističkog obrazovanja, 21. - 29. 5. 2018.

Dan ruskog jezika 2018., 5. 6. - 6. 6. 2018.

Ruski dani 2018., 21. 5. - 25. 5. 2018.

Međukulturna komunikacija - strategije i taktike međunarodnog humanističkog obrazovanja, 18. 5. - 22. 5. 2017.

Ruski dani 2017., 15. 5. - 19. 5. 2017. 

Stara Nova godina, 13. 1. 2017. 

60 godina Odsjeka za ruski jezik i književnost, 19. 10. 2016.

Ruski dani 2016., 9. 5. - 13. 5. 2016.

Predavanje dr. sc. Jasmine Vojvodić, izv. prof., 14. 3. 2016.

Božićni domjenak, 16. 12. 2015.

Studijsko putovanje Gradišče - Budimpešta, 7. - 10. 12. 2015.

IV međunarodna olimpijada ruskoga jezika u Kaliningradu, 21. - 22. 5. 2015.

Ruski dani 2015., 11. 5. - 15. 5. 2015.

Ruski dani 2014., 5. - 9. 5. 2014.

Izložba knjiga, 7. - 12. 4. 2014.

Sa(n)jam knjige u Puli, 5. - 15. 1. 2013.

Donacija i izložba knjiga, 4. 10. 2013.

Labuđe jezero, 6. 6. 2013.

Ruski dani na Danima studentskog aktivizma, 15. i 16. 5. 2013.

Ruski dani 2013., 6. - 11. 5. 2013.

Zadarsko zaleđe na ruskom, 4. 5. 2013.

Predavanje Mihaila Vaščenka, 20. 3. 2013.

Ruski dani 2012., 28. 5. - 1. 6. 2012.

Promocija knjige Ruski bardi, 1. 6. 2012.

Promocija knjige Tri tipa ruskog postmodernizma, 21. 5. 2012.

Stara Nova Godina, 13. 1. 2012.

Tretjakovka u malom, 24.11. - 1. 12. 2011.

Ruski dani 2011., 23. - 27. 5. 2011.

Stara Nova godina, 13. 1. 2011.

Ruski dani 2010., 31. 5. - 4. 6. 2010.

Ruski dani 2009., 1. - 7. 6. 2009.
 
 
Ruski dani 2008., 14. - 20. 4. 2008.