Odjel za rusistiku

Kontakti

Adresa:
Sveučilište u Zadru    
Odjel za rusistiku    
Obala kralja Petra Krešimira IV/2    
23000 Zadar
rusistika@unizd.hr
 

Pročelnica Odjela za rusistiku: 
izv. prof. dr. sc. Sandra Hadžihalilović
telefon: 023/200-723
e-mail: shadziha@unizd.hr
 

Zamjenica pročelnice Odjela za rusistiku:    
doc. dr. sc. Adrijana Vidić
telefon: 023/200-724
e-mail: avidic@unizd.hr
 
 
Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za rusistiku:
prof. dr. sc. Rafaela Božić
telefon: 023/200-725
e-mail: rafaela_sejic@mail.ru
 
 
Predstavnica Odjela za rusistiku u Senatu Sveučilišta u Zadru:   
prof. dr. sc. Marina Radčenko
telefon: 023/200-723
e-mail: radcenko@unizd.hr
 
 
ECTS koordinatorica Odjela za rusistiku:
doc. dr. sc. Maja Pandžić
telefon: 023/200-724
e-mail: pandzic.maja@gmail.com
 
 
Erasmus+ koordinatori Odjela za rusistiku:
dr. sc. Eugenija Ćuto
telefon: 200-726
e-mail: eucuto@mail.ru
 
Zoran Ćoso, prof.
telefon: 200-723
e-mail: zcoso@unizd.hr

    
Mozvag koordinatorica Odjela za rusistiku:
prof. dr. sc. Zdenka Matek Šmit
telefon: 023/200-724
e-mail: zmatek@unizd.hr
      

Tajnica Odjela za rusistiku:
mag. turism. cult. Dalija Medić
telefon: 023/200-504
fax: 023/200-660
e-mail: dmedic@unizd.hr
 
 
Administratorica mrežnih stranica Odjela za rusistiku:
doc. dr. sc. Adrijana Vidić
telefon: 023/200-724
e-mail: avidic@unizd.hr
 
    
Studentske predstavnice:
Lara Mandli
e-mail: lara.mandli15@gmail.com
 
Marija Stručić
e-mail: marija.strucic@gmail.com
      
Zamjenice studentskih predstavnica:
Ivana Dunić
e-mail: ivanadunic.97@gmail.com
 
Tina Topić
e-mail: tinatopic97@yahoo.com