Odjel za rusistiku

Kontakti

Adresa:
Sveučilište u Zadru    
Odjel za rusistiku    
Obala kralja Petra Krešimira IV/2    
23000 Zadar
rusistika@unizd.hr
 

Pročelnica Odjela za rusistiku: 
doc. dr. sc. Adrijana Vidić
telefon: 023/200-724
e-mail: avidic@unizd.hr
 

Zamjenica pročelnice Odjela za rusistiku:    
doc. dr. sc. Maja Pandžić
telefon: 023/200-724
e-mail: mpandzic@unizd.hr
 
 
Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za rusistiku:
doc. dr. sc. Maja Pandžić
telefon: 023/200-724
e-mail: mpandzic@unizd.hr
 
Predstavnica Odjela za rusistiku u Senatu Sveučilišta u Zadru:   
doc. dr. sc. Adrijana Vidić
telefon: 023/200-724
e-mail: avidic@unizd.hr
 
 
ECTS koordinatorica Odjela za rusistiku:
dr. sc. Antonia Pintarić
telefon: 200-725
e-mail: apintari1@unizd.hr
 
 
Erasmus+ koordinatorica Odjela za rusistiku:
dr. sc. Eugenija Ćuto
telefon: 200-726
e-mail: ecuto@unizd.hr

    
Mozvag koordinatorica Odjela za rusistiku:
doc. dr. sc. Adrijana Vidić
telefon: 023/200-724
e-mail: avidic@unizd.hr
      

Tajnica Odjela za rusistiku:
mag. turism. cult. Dalija Medić
telefon: 023/200-504
fax: 023/200-660
e-mail: dmedic@unizd.hr
 
 
Administratorica mrežnih stranica Odjela za rusistiku:
doc. dr. sc. Adrijana Vidić
telefon: 023/200-724
e-mail: avidic@unizd.hr
 
    
Studentska predstavnica:
Nikolina Novaković
e-mail: nnovakovi23@unizd.hr
      
Zamjenica studentske predstavnice:
Paula Šimić
e-mail: psimic21@student.unizd.hr