Odjel za rusistiku

Važna obavijest

Studenti jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Ruskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) obvezni su ostvariti minimalno 60 ECTS bodova nastavničkih kompetencija, 30 iz jezgrovnog kurikuluma i 30 iz diferenciranog kurikuluma.

Kolegiji koji nose nastavničke kompetencije na Odjelu za rusistiku navedeni su u Redovima predavanja Odjela.

Redovi predavanja

Redove predavanja za jednopredmetni sveučilišni studij ruskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u akademskoj godini 2023./2024. možete preuzeti ovdje.
Izvedbeni plan za jednopredmetni sveučilišni studij ruskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u akademskoj godini 2024./2025. možete preuzeti ovdje.
 

Izvedbeni planovi kolegija

Daniil Harms i Oberiuti

Dystopia and Language

Filmska radionica u nastavi ruskoga jezika

Govorna praksa ruskoga jezika

Hospitacije i praksa 1

Hospitacije i praksa 2

Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah

Jezične vježbe 7

Jezične vježbe 8

Jezik medija i neologija ruskoga jezika

Konverzacijski seminar 1

Konverzacijski seminar 2

Kriminalistički žanr u ruskoj književnosti

Metodika nastave ruskoga jezika

Praktična gramatika

Prevođenje ruske književnosti na hrvatski jezik

Prevođenje stručnoga teksta

Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igry

Starija ruska književnost

Stilistika suvremenoga ruskog jezika

Suvremena ruska književnost

Teorija i praksa medija

Uvod u rusku teoriju prevođenja