Odjel za rusistiku

Važna obavijest

Studenti dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Ruskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) obvezni su ostvariti minimalno 60 ECTS bodova nastavničkih kompetencija, 30 iz jezgrovnog kurikuluma i 30 iz diferenciranog kurikuluma, ako imaju upisan jedan nastavnički smjer.
Studenti dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Ruskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) obvezni su ostvariti minimalno 30 ECTS bodova nastavničkih kompetencija, 15 iz jezgrovnog kurikuluma i 15 iz diferenciranog kurikuluma, ako imaju upisana oba nastavnička smjera. (Obvezu ostvarivanja drugih 30 ECTS bodova studenti ostvaruju na drugom studiju nastavničkog smjera.)
Kolegiji koji nose nastavničke kompetencije na Odjelu za rusistiku navedeni su u Redovima predavanja Odjela.

Redovi predavanja

Redove predavanja za dvopredmetni diplomski sveučilišni studij ruskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u akademskoj godini 2023./2024. možete preuzeti ovdje.
Izvedbeni plan za dvopredmetni diplomski sveučilišni studij ruskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u akademskoj godini 2024./2025. možete preuzeti ovdje.
 

Izvedbeni planovi kolegija

Češki jezik u turizmu 1

Češki jezik u turizmu 2

Češki jezik u turizmu 3

Češki jezik u turizmu 4

Češki jezik za slaviste 1

Češki jezik za slaviste 2

Daniil Harms i Oberiuti

Dystopia and Language

Filmska radionica u nastavi ruskoga jezika

Govorna praksa ruskoga jezika

Hospitacije i praksa 1

Hospitacije i praksa 2

Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah

Jezične vježbe 7

Jezične vježbe 8

Jezik medija i neologija ruskoga jezika

Konverzacijski seminar 1

Konverzacijski seminar 2

Kriminalistički žanr u ruskoj književnosti

Metodika nastave ruskoga jezika

Praktična gramatika

Prevođenje ruske književnosti na hrvatski jezik

Prevođenje stručnoga teksta

Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igry

Starija ruska književnost

Stilistika suvremenoga ruskog jezika

Suvremena ruska književnost

Teorija i praksa medija

Uvod u rusku teoriju prevođenja