Odjel za rusistiku

 
Među pet studijskih grupa predviđenih u početnom nastavnom planu Filozofskog fakulteta u Zadru (osnovanog 1956.) je i dvopredmetna Slavistička grupa ruski jezik i književnost. Radi što svrsishodnijeg funkcioniranja, u školskoj godini 1975./76. ustrojena su dva odjela: Odjel za filološke i Odjel za društvene znanosti. U sastavu Odjela za filološke znanosti je i Odsjek za ruski jezik i književnost. Dugo se Odsjek za ruski jezik i književnost skupa s Odsjekom za kroatistiku nalazio u sastavu Odjela za kroatistiku i slavistiku, a danas je samostalan Odjel za rusistiku.
 
Studij je usporediv sa svim rusistikama (i/ili slavistikama koje uključuju studij ruskog jezika i književnosti) susjednih zemalja (Italija, Slovenija, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora, Makedonija). Dvopredmetna studijska grupa ruskog jezika i književnosti za potrebe reformi vezanih uz provođenje bolonjskog procesa od školske 2005./2006. godine nudi mogućnost preddiplomskog i diplomskog studija. Diplomski studij, nadalje, nudi mogućnost profiliranja polaznika u nastavničkom ili u prevoditeljskom smjeru. Uspostavom sve tješnjih gospodarskih i znanstveno-kulturnih veza s Ruskom Federacijom, evidentan je i porast potražnje za ovakvim profilom stručnjaka u prosvjeti, znanosti, gospodarstvu, kulturi, turizmu, medijima, izdavaštvu, itd. Studijem se dobivaju temeljna znanja nužna za moguće bavljenje znanstvenim radom iz područja filologije, te se polaznici osposobljavaju i za pohađanje poslijediplomskog studija. Pored toga, studiji podupiru ideju o pokretljivosti studenata, budući da će se ostvareni bodovi na drugim rusističkim studijima priznavati na rusistici u Zadru.
 
Nije potrebno prethodno poznavanje ruskog jezika ni ruske varijante ćiriličnog pisma, budući da je studij koncipiran za početnike. Stručni ili akademski nazivi ili stupnjevi koji se stječu završetkom studija glase:baccalaureus – prvostupnik ruskoga jezika i književnosti, baccalaurea – prvostupnica ruskoga jezika i književnosti; magistar ruskoga jezika i književnosti nastavničkog smjera, magistar ruskoga jezika i književnosti prevoditeljskog smjera; magistra ruskoga jezika i književnosti nastavničkog smjera, magistra ruskoga jezika i književnosti prevoditeljskog smjera.