Odjel za rusistiku

Redove predavanja dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti u akademskoj godini 2022./2023. možete preuzeti ovdje.

Redove predavanja dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti u akademskoj godini 2021./2022. možete preuzeti ovdje.

Redove predavanja dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti u akademskoj godini 2020./2021. možete preuzeti ovdje.

Redove predavanja dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti u akademskoj godini 2019./2020. možete preuzeti ovdje.

Redove predavanja dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti u akademskoj godini 2018./2019 možete preuzeti ovdje.

Popis izbornih predmeta koji se nude studentima drugih preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija kao i studentima stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019. u ljetnom semestru možete preuzeti ovdje, a popis izbornih predmeta za zimski semestar ovdje

Redove predavanja dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti u akademskoj godini 2017./2018 možete preuzeti ovdje.

Izvedbeni planovi kolegija

Akademsko pismo

Češki jezik u turizmu 1

Češki jezik u turizmu 2

Češki jezik u turizmu 3

Češki jezik u turizmu 4

Češki jezik za slaviste 1

Češki jezik za slaviste 2

Čitanje odabranih književnih tekstova

Dezintegracija realizma

Dystopia and Language

Filmska radionica u nastavi ruskoga jezika

Folklor ruskoga naroda

Frazeologija ruskoga jezika

Hrvatski jezik za rusiste 1

Hrvatski jezik za rusiste 2

Jezične vježbe 1

Jezične vježbe 2

Jezične vježbe 3

Jezične vježbe 4

Jezične vježbe 5

Jezične vježbe 6

Književne teorije

Kultura i civilizacija Rusije

Kultura i civilizacija Rusije (za nerusiste)

Leksikologija ruskoga jezika

Medijska pismenost

Morfologija 1

Morfologija 2

Osnove fonetike i fonologije ruskoga jezika 

Poslovni ruski jezik

Povijest Rusije 1

Povijest Rusije 2

Rani i razvijeni realizam

Ruska književnost 1. pol. 20. stoljeća

Ruska poezija u nastavi ruskoga jezika

Ruski romantizam

Ruski u učionici 1

Ruski u učionici 2

Sintaksa jednostavne rečenice

Sintaksa složene rečenice

Staroslavenski za rusiste

Teorija i praksa medija

Uvod u lingvistiku

Uvod u studij ruske književnosti

Visoki realizam