Odjel za rusistiku

Studentski projekt Ruski dani predstavio se na Danima studentskog aktivizma 15. svibnja 2013. ispred glavne zgrade Sveučilišta u Zadru.

Fotografije: Adrijana Vidić