Odjel za rusistiku

 EN

prof. dr. sc. Rafaela Božić
redovita profesorica
Kontakt: 
Sveučilište u Zadru
Odjel za rusistiku
Obala kralja Petra Krešimira IV/2
23000 Zadar 
Telefon: 200-725
E-mail: rbozic@unizd.hr, rbozic@inbox.ru
Konzultacije: srijedom 14:00-16:00 

 

Na Sveučilištu u Zadru diplomirala ruski i engleski jezik i književnost 1990. godine. Od 1993. zaposlena na Odsjeku za ruski jezik i književnost. Doktorirala 2007. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši doktorsku disertaciju „Rečenica i stih u poeziji Iosifa Brodskog“. Izvodila više kolegija, od kojih je nekoliko sama uvela. Trenutno izvodi nastavu iz kolegija Sintaksa jednostavne rečenice, Sintaksa složene rečenice, Prevođenje umjetničke proze, Prevođenje poezije, Dystopia and Language, Brodski, Prevođenje stručnog teksta, Jezik ruske poezije. Predstojnica Odsjeka za ruski jezik i književnost od 2011. do 2014. Pročelnica Odjela za kroatistiku i slavistiku od 2013. Vanjska suradnica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (voditeljica studija) od 2013. Članica uredništva časopisa Croatica et Slavica Iadertina. 
Održala gostujuća predavanja na Akademiji graždanskoj aviacii u Sankt-Peterburgu, Ruskom državnom humanističkom sveučilištu u Moskvi, MGIMO u Moskvi, Filozofski fakultet u Beogradu, Sveučilište u Grazu, Filozofski fakultet u Ljubljani.
Područje interesa: lingvostilistika, problematika prevođenja umjetničkih tekstova, distopija, Josif Brodski.

Bibliografija CROSBI, Google ScholarAcademia.edu i Google Scholar.

 

Radovi za download:

O međujezičnoj čakavsko-ruskoj homonimiji, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 1999. 
Prijevodni rusko-hrvatski sintaksni ekvivalenti na primjerima romana Mi Evgenija Zamjatina (lingvostilistička uloga crtice), Zadarski filološki dani I, 2005.
Aspekt vremena u romanima E. Zamjatina Mi i G. Orwella 1984, Croatica et Slavica Iadertina, 2006. 
Rol' dnevnika v harakterizacii personaža D-503 v romane My Evgenija Zamjatina, Russian Literature, 2007. 
Neki problemi prijevoda čakavske poezije na ruski jezik (na primjeru poezije čakavskog pjesnika Zlatana Jakšića), Fluminensia, 2008.
Ruski stiholozi i proučavanje poetske sintakse, Croatica et slavica Iadertina, 2008. 
Poezija A. S. Puškina v perevodah Mihovila Kombola na horvatskij jazyk (na primere stihotvorenija "Zimnij večer") (s M. Radčenko)     
"Majka Margarita" u prijevodima na ruski jezik, Croatica et Slavica Iadertina, 2015.