Odjel za rusistiku
Žana Modrić Hrabrov, mag. educ. philol. russ.
lektorica
Kontakt:
Sveučilište u Zadru
Odjel za rusistiku
Obala Petra Krešimira IV/2
23000 Zadar
Telefon: 200-723
E-mail: zmodric@unizd.hr
Konzultacije: srijedom 11:30-13:30

 

Diplomirala ruski jezik i književnost, te francuski jezik i književnost na Sveučilištu u Zadru 2015. godine, s temama diplomskih radova Molodežnyj sleng russkogo i horvatskogo jazykov i La résurrection du Moyen Age dans „Notre-Dame de Paris“, položenima s ocjenom odličan. Tijekom diplomskog studija dva puta boravila na Ruskom državnom humanističkom sveučilištu (RGGU) u Moskvi u okviru programa studentske razmjene (svibanj 2013. i travanj/svibanj 2014. godine). Dobitnica nagrade Odjela za kroatistiku i slavistiku za najboljeg studenta ruskoga jezika i književnosti. Od listopada 2015. godine zaposlena u Centru za strane jezike Sveučilišta u Zadru, gdje predaje Ruski jezik I, II, III i IV, a od rujna 2016. godine u školi stranih jezika Acro, gdje također predaje ruski jezik. Od siječnja 2017. godine zaposlena je na Odsjeku za ruski jezik i književnost, a od rujna 2019. godine na Odjelu za rusistiku u zvanju lektora, gdje izvodi nastavu iz kolegija Jezične vježbe I i II. Studentica je poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti, smjer Filologija-lingvistika. Sudjelovala je na tri međunarodne znanstvene konferencije i objavila tri rada u zbornicima.