Odjel za rusistiku
doc. dr. sc. Maja Pandžić
docentica
ECTS koordinatorica
predsjednica Povjerenstva za kvalitetu Odjela za rusistiku
Kontakt:
Sveučilište u Zadru
Odjel za rusistiku
Obala kralja Petra Krešimira IV/2
23000 Zadar
Telefon: 200-724
E-mail: pandzic.maja@gmail.com; mpandzic@unizd.hr
Konzultacije: četvrtkom 10:00 - 12:00
 
 
Rođena 15. srpnja 1986. godine u Požegi.

Obrazovanje:
2010. – 2015. Sveučilište u Zadru. Poslijediplomski sveučilišni studij: Humanističke znanosti. Polje: filologija. Grane: slavistika i anglistika. Tema obranjene disertacije: „Feminizam u suvremenom američkom i ruskom detektivskom romanu“
2008. – 2010. Sveučilište u Zadru. Diplomski studij: Engleski jezik i književnost – znanstveni smjer (mag. philol. angl.); Ruski jezik i književnost – nastavnički smjer (mag. educ. philol. russ.)
2005. – 2008. Sveučilište u Zadru. Preddiplomski studij: Engleski jezik i književnost (univ. bacc. philol. angl.); Ruski jezik i književnost (univ. bacc. philol. russ.).
2001. – 2005. Gimnazija Požega (prirodoslovno-matematički smjer), Požega, Hrvatska

Dodatno obrazovanje:
2018. Seminar za povišenje kvalifikacija edukacijskog, obrazovnog i znanstveno-metodičkog karaktera u području ruskog jezika i književnosti (Rossotruničestvo i Ocenka kačestva obrazovanija)
2017/2018. Scenaristička škola, izvaninstitucionalni cjeloživotni program teorijskog scenarističkog obrazovanja, u organizaciji Palunka, scenarističke platforme Hrvatskog filmskog saveza u Zagrebu.
2017. Filmska škola Kinokluba Zagreb
2013. Program stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika. Modul: Kvalitetno obrazovanje, održan od 1. listopada do 20. prosinca 2013. na Sveučilištu u Zadru u organizaciji Centra „Stjepan Matičević“
2010. Obrazovni program „Pod Zagorkinim suncobranom: ženske autobiografije“ koji je pripremio Centar za ženske studije od listopada do prosinca 2010. godine.
2009. Akademski program i seminar iz književnosti ljetne škole Utrecht Network International Summer School „Nuestra America“: (Re)approaching the Americas koju je organizirao The Univeristy of Graz (Karl-Franzens Universität Graz) od 12. srpnja do 26. srpnja 2009. godine.

Radno iskustvo:
2010. – danas. Odjel za rusistiku Sveučilišta u Zadru. Područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana teorija i povijest književnosti.
17. 10. 2016. Izabrana u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorandice.
10. 07. 2018. Izabrana u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice
Izvodila nastavu iz kolegija: Čitanje odabranih tekstova I i II, Kazališna radionica u nastavni stranih jezika.
Trenutno izvodi nastavu iz kolegija: Uvod u studij ruske književnosti, Starija ruska književnost, Filmska radionica u nastavi ruskog jezika, Kriminalistički žanr u ruskoj književnosti
Održala gostujuća predavanja na Ruskom državnom sveučilištu za humanističke znanosti (RGGU) od 15. do 30. rujna 2011.
Organizacije i udruge:
2020. – danas. Članica Udruge slavista POLISLAV
2011. – danas. Članica Centra za društveno-humanistička istraživanja u Zadru

Izlaganja na konferencijama:
2021. „Major Pronin stories by L. Ovalov – The Beginning of a Mythological Hero“ na međunarodnom znanstvenom skupu POLYSLAV XXV.
2021. „Anastasija Kamenskaja – Walking a Thin Line – Between Challenging and Restating Gender Stereotypes“ na međunarodnom znanstvenom skupu Detecting Europe in Contemporary Crime Narratives.
2020. „A Comparative Study of 19th Century Detective Fiction: The Case of A. A. Shkliarevskij and E. A. Poe“ na međunarodnom znanstvenom skupu POLYSLAV XXIV.
2019. „Priprema scenarija i snimanje filma kao metoda poučavanja ruskog jezika – primjeri s 'Filmske radionice'“ na međunarodnom znanstvenom skupu Zadarski filološki dani 8.
2017. „Tko ili što je čudovišna Kis Tatjane Tolstoj – u tumačenju „ženskog pisma“ na međunarodnom znanstvenom skupu Zadarski filološki dani 7.
2015. „Objektivacija žena kao lajtmotiv i 'politika anuliranja' u fikciji Anne Danilove“ na međunarodnom znanstvenom skupu Zadarski filološki dani 6.
2013. „Prostor i tijelo u detektivskoj fikciji Marine Serove“ na međunarodnom znanstvenom skupu Zadarski filološki dani 5.
2013. „Violence in the Struggle for Space in Paretsky’s Detective Novels“ na međunarodnoj konferenciji Re-Thinking Humanities and Social Sciences 'On Violence'.
2012. „The Echo of 19th Century Madwoman in Women's Hardboiled Detective Fiction“ na međunarodnoj konferenciji Re-Thinking Humanities and Social Sciences „The Politics of Memory“.
2012. „Revealing the Oppression through the Body in Alexandra Marinina's Confluence of Circumstances“ na međunarodnoj konferenciji Body and Awareness. „The Discourse between Anthropology, Literature and Arts”.
2012. „The Detective Genre as a Form of Women's Feminist Creativity“ na međunarodnoj konferenciji 8th European Feminist Research Conference „The Politics of Location Revisited – Gender @ 2012“.
2011. „Women in the Zone of Sexual Politics of Detective Fiction“ na međunarodnoj konferenciji Re-Thinking Humanities and Social Sciences „The Zone and Zones – Radical Spatiality in our Times“.
2011. „SSSR: kritika i nostalgija“ na međunarodnom znanstvenom skupu „Zadarski filološki dani 4“.
2010 „Women as the Other and their Liberation in Neo-Victorian Fiction“ na međunarodnoj konferenciji Re-Thinking Humanities and Social Sciences „The Issue of the (Post) Other: Postmodernism and the Other“.
 
Popis radova na stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije
 
Nagrade i priznanja
Rektorova nagrada za izvanredne rezultate postignute u studiju u akademskoj godini 2007/2008.