Odjel za rusistiku
Kontakt:
Sveučilište u Zadru
Odjel za rusistiku
Obala kralja Petra Krešimira IV/2
23000 Zadar
Telefon: 200-724
E-mail: pandzic.maja@gmail.com
Konzultacije: četvrtkom 10:00 - 12:00
 

Rođena 15. srpnja 1986. godine u Požegi.

Obrazovanje:
2010 – 2015 Sveučilište u Zadru. Poslijediplomski sveučilišni studij: Humanističke znanosti. Polje: filologija. Grane: slavistika i anglistika. Tema obranjene disertacije: „Feminizam u suvremenom američkom i ruskom detektivskom romanu“
2008 – 2010 Sveučilište u Zadru. Diplomski studij: Engleski jezik i književnost – znanstveni smjer (mag. philol. angl.); Ruski jezik i književnost – nastavnički smjer (mag. educ. philol. russ.)
2005 – 2008 Sveučilište u Zadru. Preddiplomski studij: Engleski jezik i književnost (univ. bacc. philol. angl.); Ruski jezik i književnost (univ. bacc. philol. russ.).
2001 – 2005 Gimnazija Požega (prirodoslovno-matematički smjer), Požega, Hrvatska

Dodatno obrazovanje:
2017/2018 Scenaristička škola, izvaninstitucionalni cjeloživotni program teorijskog scenarističkog obrazovanja, u organizaciji Palunka, scenarističke platforme Hrvatskog filmskog saveza u Zagrebu.

2017 Filmska škola Kinokluba Zagreb

2013 Program stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika. Modul: Kvalitetno obrazovanje, održan od 1. listopada do 20. prosinca 2013. na Sveučilištu u Zadru u organizaciji Centra „Stjepan Matičević“

2010 Obrazovni program „Pod Zagorkinim suncobranom: ženske autobiografije“ koji je pripremio Centar za ženske studije od listopada do prosinca 2010. godine.
2009 Akademski program i seminar iz književnosti ljetne škole Utrecht Network International Summer School „Nuestra America“: (Re)approaching the Americas koju je organizirao The Univeristy of Graz (Karl-Franzens Universität Graz) od 12. srpnja do 26. srpnja 2009. godine.

Radno iskustvo:
2010 – danas. Zaposlena na Sveučilištu u Zadru, Odsjeku za ruski jezik i književnost Odjela za kroatistiku i slavistiku. Područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana teorija i povijest književnosti.

17. 10. 2016. Izabrana u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorandice.

10. 07. 2018. Izabrana u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice

Izvodila nastavu iz kolegija: Čitanje odabranih tekstova I i II, Kazališna radionica u nastavni stranih jezika.

Trenutno izvodi nastavu iz kolegija: Uvod u studij ruske književnosti, Starija ruska književnost, Filmska radionica u nastavi ruskog jezika, Kriminalistički žanr u ruskoj književnosti

2011 (rujan) Kao asistentica Odsjeka za ruski jezik i književnost Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru održala seriju predavanja o Mariji Jurić Zagorki u Moskvi na Ruskom državnom sveučilištu za humanističke znanosti (RGGU) od 15. do 30. rujna 2011.

2011 – danas. Članica Centra za društveno-humanistička istraživanja u Zadru

Konferencije:

2017 „Tko ili što je čudovišna Kis Tatjane Tolstoj – u tumačenju „ženskog pisma“ na međunarodnom znanstvenom skupu Zadarski filološki dani 7, održanom u Zadru 22. i 23. rujna 2017.

2015 „Objektivacija žena kao lajtmotiv i 'politika anuliranja' u fikciji Anne Danilove“ na međunarodnom znanstvenom skupu Zadarski filološki dani 6, održanom u Zadru 25. i 26. rujna 2015.

2013 „Prostor i tijelo u detektivskoj fikciji Marine Serove“ na međunarodnom znanstvenom skupu Zadarski filološki dani 5, održanom u Zadru 27. i 28. rujna 2013. godine.

„Violence in the Struggle for Space in Paretsky’s Detective Novels“ na međunarodnoj konferenciji Re-Thinking Humanities and Social Sciences 'On Violence' održanoj u Zadru od 5. do 7. rujna 2013. godine.

2012 „The Echo of 19th Century Madwoman in Women's Hardboiled Detective Fiction“ na međunarodnoj konferenciji Re-Thinking Humanities and Social Sciences „The Politics of Memory“ održanoj u Zadru od 6. do 9. rujna 2012. godine.

„Revealing the Oppression through the Body in Alexandra Marinina's Confluence of Circumstances“ na međunarodnoj konferenciji Body and Awareness. „The Discourse between Anthropology, Literature and Arts” održanoj u Zadru od 25. do 27. svibnja 2012.

„The Detective Genre as a Form of Women's Feminist Creativity“ na međunarodnoj konferenciji 8th European Feminist Research Conference „The Politics of Location Revisited – Gender @ 2012“ održanoj u Budimpešti od 17. do 20. svibnja 2012. godine.

2011 „Women in the Zone of Sexual Politics of Detective Fiction“ na međunarodnoj konferenciji Re-Thinking Humanities and Social Sciences „The Zone and Zones – Radical Spatiality in our Times“ održanoj u Zadru od 1. do 4. rujna 2011. godine.

„SSSR: kritika i nostalgija“ na međunarodnom znanstvenom skupu „Zadarski filološki dani 4“ koji je organiziralo Sveučilište u Zadru od 30. rujna do 1. listopada 2011. Godine

2010 „Women as the Other and their Liberation in Neo-Victorian Fiction“ na međunarodnoj konferenciji Re-Thinking Humanities and Social Sciences „The Issue of the (Post) Other: Postmodernism and the Other“ održanoj u Zadru od 10. do 12. rujna 2010. godine.

Popis radova CROSBI, Google Scholar

Nagrade i priznanja

Rektorova nagrada za izvanredne rezultate postignute u studiju u akademskoj godini 2007/2008.