Odjel za rusistiku
Antonia Pintarić, mag. philol. russ.
asistentica
Kontakt:
Sveučilište u Zadru
Odjel za rusistiku
Obala Petra Krešimira IV/2
23000 Zadar
Telefon: 200-725
E-mail: pintaricantonia@gmail.com
Konzultacije: utorkom 12:00 - 14:00
 

Europass CV


Na Sveučilištu u Zadru diplomirala engleski i ruski jezik i književnost 2016. godine. Diplomirala na temu Lingvističko-semantičke karakteristike voda u ruskim bajkama. Iste godine počinje raditi u zvanju naslovnog asistenta na Odsjeku za ruski jezik i književnost na Sveučilištu u Zadru. Trenutno radi u zvanju asistenta i izvodi nastavu iz kolegija Prevođenje stručnog teksta i Prevođenje umjetničkog teksta.

popis radova CROSBI, Google Scholar