Odjel za rusistiku

Studentice druge godine preddiplomskog studija ruskog jezika i književnosti, Valerija Šinko i Viktorija Bahmatova Nerlović, sudjelovale su u finalu IV Međunarodne studentske olimpijade ruskoga jezika, književnosti i kulture, u organizaciji Baltičkog Federalnog sveučilišta I. Kant (Kaliningrad, Ruska Federacija). Viktorija Bahmatova Nerlović osvojila je prvo mjesto. Čestitke u ime cijelog Odsjeka za ruski jezik i književnost!