Odjel za rusistiku


Kontakt: 
Sveučilište u Zadru
Odjel za rusistiku
Obala kralja Petra Krešimira IV/2
23000 Zadar 
Telefon: 200-724
E-mail: zmatek@unizd.hr
Konzultacije: za vrijeme ispitnog roka prema potrebi i dogovoru
 

Zdenka Matek Šmit (Obrovac, 30. lipnja 1958.) završila je u Zadru Opću gimnaziju „Vladimir Nazor“ te je akad. god. 1977./1978. na zadarskome Filozofskom fakultetu upisala studijske grupe Ruski jezik i književnost (A1) i Francuski jezik i književnost (A2). Diplomirala je 1983. godine, a 1984. upisala se na poslijediplomski studij Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (smjer teorija književnosti). Godinu poslije toga primljena je kao asistentica-pripravnica na Odsjek za ruski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Zadru. Akad. god. 1989./1990. izabrana je u zvanje mlađega asistenta za predmet Ruska književnost. Pod mentorstvom akademika Aleksandra Flakera u ožujku 1995. obranila je na zagrebačkome Filozofskom fakultetu magisterij Daniil Harms i ruska književna tradicija, a u lipnju 2002. doktorirala na osnovi disertacije Vasilij Vasiljevič Rozanov i avangarda. Godine 1995. stekla je na Filozofskome fakultetu u Zadru zvanje asistentice za predmet Ruska književnost. U rujnu 2002. izabrana je u suradničko zvanje višeg asistenta, u srpnju 2003. u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a u listopadu 2011. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. U isto je zvanje reizabrana u siječnju 2017.

Izv. prof. dr. sc. Zdenka Matek Šmit bila je dugogodišnja suradnica – od 1984. do 2013. – na međunarodnim projektima Filozofskoga fakulteta u Zagrebu Pojmovnik ruske avangarde i Zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća te Tjelesnost u književnosti i kulturi MZOS-a.

Od 2013. do 2016. dva je semestra radila kao gostujuća nastavnica na Studiju ruskoga jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilištа u Mostaru.

U više je navrata prof. Matek Šmit bila predstojnica Odsjeka za ruski jezik i književnost, najdulje od listopada 1997. do listopada 2010. Od srpnja 2004. do studenoga 2009. u tri je navrata bila zamjenica pročelnika/pročelnice Odjela za kroatistiku i slavistiku. Obavljala je dužnost ECTS-koordinatorice Odsjeka. U dva je mandata bila članica Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Zadru. Članica je uredništva časopisa Croatica et Slavica Iadertina od njegova osnutka 2005., urednica istoga časopisa na Hrvatskom portalu znanstvenih časopisa (Hrčak). Članica je Vijeća mentora Poslijediplomskog studija Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru, predsjednica je Odjelnog Povjerenstva za kvalitetu. Počasna je članica Udruge za ruski jezik i kulturu (Zagreb). Članica je HAPRYAL-a (Hrvatskoga udruženja nastavnika ruskoga jezika i književnosti), podružnice MAPRYAL-a (Međunarodnoga udruženja nastavnika ruskoga jezika i književnosti).

Poveznice na mrežnu adresu osobnog profila na Google Scholaru i Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI).